Cebeci Hastanesi Bölümler

Adli Tıp Anabilim Dalı

Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı

Çocuk Acil Bilim Dalı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı

Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı

Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Hematoloji Bilim Dalı

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı (Göğüs Hastalıkları)

Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Neonatoloji BD

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Sosyal Pediyatri Bilim Dalı

Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı