İbni Sina Hastanesi Bölümler

Acil Tıp Anabilim Dalı

Algoloji Bilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Anatomi Anabilim Dalı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Biyofizik Anabilim Dalı

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

El Cerrahisi Bilim Dalı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

FizikTedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı

Fizyopatoloji Bilim Dalı

FTR Romatoloji Bilim Dalı

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Geriatri Bilim Dalı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı

İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı

Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Nefroloji Bilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı

Radyoloji Anabilim Dalı

Sitopatoloji BD

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Üroloji Anabilim Dalı

Yoğun Bakım Bilim Dalı