A.Ü.Tıp Fakültesi Hastaneler Yönergesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ 

Karar Tarihi           : 16/10/2012 

Toplantı Sayısı     : 349 

Karar Sayısı          : 2992  

2992- Tıp Fakültesi Dekanlığının 12/10/2012 tarih ve 23644 sayılı yazısı ile önerilen ve Daimi Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yönergesi”nin yapılan bazı değişikliklerle aşağıda gösterilen şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

A.Ü.Tıp Fakültesi Hastaneleri Yönergesi