Laboratuvarlarımız

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvarları Test Rehberi Genel Bilgiler

İbni Sina Hastanesi

  •  Merkezi Laboratuvar (Merkez Laboratuvarı)             

             İİbni Sina Merkez Biyokimya Test Rehberi
             İbni Sina Merkez Mikrobiyoloji Test Rehberi

 

Cebeci Hastanesi