Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Transüzyon Komitesi

Prof. Dr. Mehmet ERTEM  (Başkan)
Cebeci Araş. ve Uyg. Hastanesi  Başhekimliği

Prof. Dr. Pervin TOPÇUOĞLU  (Üye)
Kan Merkezi Sorumlusu

Prof. Dr. Osman İLHAN  (Üye)
Terapötik Aferez Ünitesi

Prof. Dr. Önder ARSLAN (Üye)
Hematoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Elif İNCE  (Üye)
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji  Bilim Dalı

Prof. Dr. Zeynep Ceren KARAHAN    (Üye)
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Deniz BALCI  (Üye)
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Onur POLAT  (Üye)
Acil Tıp Anabilim Dalı

Prof.Dr. Neriman Defne ALTINTAŞ  (Üye)
İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı

Prof. Dr. Berk BURGU  (Üye)
Üroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. M.Serkan DURDU  (Üye)
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Cabir YÜKSEL  (Üye)
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gökmen KAHİLOĞULLARI  (Üye)
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kerem BAŞARIR  (Üye)
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özlem CAN  (Üye)
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  Anabilim Dalı)
(Çocuk Ameliyathane)

Doç.Dr. M. Murat SEVAL  (Üye)
Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı

Biyolog Emre ÖZSOYLU(Perfüzyonist)  (Üye)
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Biyolog Yeşim ÖZER  (Üye)
İbni Sina Kan Merkezi

Yunus Emre UZUN  (Üye)
İbni Sina Kan Merkezi