Kalite Birimi

İBNİ SİNA HASTANESİ KALİTE BİRİMİ

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde kalite çalışmaları ilk olarak, 2006 ve 2007 yıllarında birbirinin devamı niteliğinde olan iki Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında başlatılmıştır. Bu projeler süresince Fakültemiz yönetim kadrosundan oluşan bir kalite konseyi, bir eğitici ekip ve hastanemizin çeşitli birimlerinde görev alan personellerden oluşan komiteler oluşturulmuştur. Komite üyelerine, eğitici ekibe ve hastane geneline eğitimler verilmiştir. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, komiteler tarafından kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili prosedür, talimat, süreç akışları ve formlar hazırlanmıştır. 2011 Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve 2015 Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında yapılması gereken çalışmalar; üst yönetim, hastane müdürlüğü, başhemşirelik birimi, oluşturulan komiteler ve bölüm kalite sorumluları ile etkileşim halinde sürdürülmektedir.

Kalite çalışmaları kapsamında hazırlanan tüm dokümanların ulaşılabilirliğini sağlamak amacı ile QDMS – Bilgi ve Belge Paylaşım Sistemi kullanılmakta ve program aracılığıyla tüm çalışanların hazırlanan dokümanlara ulaşımı sağlanmaktadır. Programa web sitesi ana sayfasından ulaşılabilmektedir.

İyileştirme Talep Formu dosya indir

CEBECİ  HASTANESİ KALİTE BİRİMİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde kalite çalışmaları ilk olarak, 2006 ve 2007 yıllarında birbirinin devamı niteliğinde olan iki Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında başlatılmıştır. Bu projeler sürecinde Fakültemiz yönetim kadrosundan oluşan bir kalite konseyi, bir eğitici ekip ve İbn-i Sina ve Cebeci Hastanelerinin çeşitli birimlerinde görev alan personelden oluşan komiteler oluşturulmuştur. Komite üyelerine, eğitici ekibe ve hastane genelinde tüm çalışanlarımıza eğitimler verilmiştir. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından komiteler tarafından kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili prosedür, talimat, süreç akışları ve formlar hazırlanmıştır. 2011 Sağlık Performans ve Kalite Yönergesi ve 2015 Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında yapılması gerekenler; Hem İbn-i Sina Hastanesi hem de Cebeci Hastanesinde üst yönetim, hastane müdürlüğü, başhemşirelik birimi, oluşturulan komiteler ve bölüm kalite sorumluları ile etkileşim halinde sürdürülmektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde ortak yürütülmekte olan kalite çalışmalarının daha etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla 13.04.2017 tarihinde Cebeci Hastanesi’nde hizmet vermek üzere Cebeci Hastanesi Kalite Birimi oluşturulmuştur.

Kalite çalışmaları kapsamında hazırlanan tüm dokümanların ulaşılabilirliğini sağlamak amacı ile Ankara Üniversitesi Hastaneleri QDMS – Bilgi ve Belge Paylaşım Sistemi kullanılmakta ve program aracılığıyla tüm çalışanların hazırlanan dokümanlara ulaşımı sağlanmaktadır.

Programa web sitesi (ankaratiphastaneleri.medicine.ankara.edu.tr)  ana sayfasından ulaşılabilmektedir.