İbni Sina Hastanesi

Türkiye’nin en modern hastanelerinden birisi olduğunu gururla söylediğimiz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde halkımıza nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için açıldığı ilk günden itibaren büyük çabalar harcanmıştır. Her geçen gün Tıp Teknolojisinin en son ürünlerinin birimlerimize eklenmesi ile bu hizmetin daha kaliteli olmasına çalışılmaktadır. Dünyadaki bilimsel gelişmelere uygun biçimde yeni kurulan merkezleri ile hastaların yakınmalarını değerlendirilecek çok özel uzmanlık alanları oluşturulmaktadır.

Bunlar arasında Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AIDS laboratuvarı, Nöroşirürji Anabilim dalı Fonksiyonel Nöroşirürji Ünitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Reanimasyon Ünitesi, Üroloji Anabilim Dalı Lazer Tedavi Ünitesi Ürodinami Laboratuvarı ve ESWL Ünitesi, Nefroloji Bilim Dalı Periton Diyalizi Ünitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı El Cerrahi Bilim Dalı’nca dünyadaki enson teknolojilerinin kullanıldığı Mikrocerrahi Rekonstriksiyon küçük eklem artroskopisi minimal invaziv girişimler sayılabilir.

İbni Sina Hastanesi merkez ameliyathanemizde bulunan 26 ameliyathanede günde yaklaşık 80-110 ameliyat yapılmaktadır. Eski acil servisin yeniden düzenlenmesi ile uyanma, yoğunbakım ve reanimasyon üniteleri en son teknoloji ile donatılarak restore edilmiştir.Hemodiyaliz Ünitesinde 35 cihaz ile yılda 1500 hastaya 12000 seansın üzerinde Hemodiyaliz ve CAPD Ünitesinde de halen 60 hastaya kronik periton diyalizi uygulanmaktadır. Transplantasyon Ünitesinde canlı vericilerden ve kadavradan yılda ortalama 30 hastaya böbrek transplantasyonu yapılmaktadır.

Ayrıva kadavradan olduğu gibi, canlı vericilerdende karaciğer transplantasyon uygulamaları başarı ile sürdürülmektedir.İbni Sina Hastanesi Merkez Laboratuvarımız da son derece modern cihazlar ile donatılmış, uluslar arası kalite kontrolu ile daha da kusursuz sonuçlaroı sayesinde her geçen gün müracaat eden hasta sayısının artması sağlanmıştır.Acil Servisimizde yılda yaklaşık 30.000 hastaya ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti verilmektedir.

Hastaların tüm değerlendirilmeleri, Laboratuvar ve Radyolojik incelemeleri ve gerektiğinde Cerrahi girişimleri Acil Servis içinde yapılamktadır.Her türlü teknik donanıma sahip olan Hasan Ali Yücel Konferans Salonu hizmete girdiği günden itibaren yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda bilim insanın katıldığı bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmıştır. Bu toplantılarla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim alanında da önemli ve saygın bir yere sahiptir.