İbni Sina Hastanesi

Üniversitemiz Tıp Fakültesi İbni Sina hastanesi 16 katlı 4 bloklu olup 1286 yatakla Sıhhiye Kampüsü içinde 13 Mart 1985 tarihinde 22 klinikle faaliyete geçmiştir. Günümüzde ise hastalarımızın daha rahat ortamlarda kalmaları için odalar ve yataklar revize edilmiş, bu nedenle yatak sayısı 902 yatağa düşürülmüştür. A.Ü. Tıp Fakültesi hastanelerinde poliklinikle yılda ortalama 425,000 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.
Hastanemiz yataklı servisler A-B-C-D olmak üzere dört bloktan oluşmaktadır. A-B-C bloklar katlara göre Ana Bilim – Bilim dallarına tahsis edilmiştir. D bloklar 2’si suit olmak üzere 54 yataklı olup, hastanemizin tüm bölümlerinden hasta kabul edilmektedir.
2004 yılında açılan ve bir tünelle İbni Sina Hastanesine bağlanan ve üç bloktan oluşan Akademik Yerleşke’de Öğretim Üyeleri Polikliniği, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü yer almaktadır.
Türkiye’nin en modern hastanelerinden birisi olduğunu gururla söylediğimiz hastanemizde halkımıza nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için açıldığı ilk günden itibaren büyük çabalar harcanmıştır. Her geçen gün Tıp Teknolojisinin en son ürünlerinin birimlerimize eklenmesi ile bu hizmetin daha da kaliteli olmasına çalışılmaktadır. Dünyadaki bilimsel gelişmelere uygun biçimde yeni kurulan merkezleri ile hastaların yakınmalarını değerlendirilecek çok özel uzmanlık alanları oluşturulmaktadır.
Bunlar arasında;
·          Yenilenen İbni Sina Hastanesi Merkez Laboratuarımız Türkiye’nin en büyük monoblok laboratuarı olup 24 saat hizmet vermektedir, preanalitik otomasyon sistemiyle de yılda yaklaşık 6 milyon test yapılabilmektedir.
·          Yılda ortalama 400000 poliklinik hastası 30000 acil hasta kabul edilmekte ve 15.000 ameliyat yapılmaktadır. Yapılan ameliyatlar görüntülü ve sesli sistemler aracılığıyla öğrenciler tarafından canlı olarak izlenebilmektedir.
·          Transplantasyon biriminde canlı vericilerden ve kadavradan yılda ortalama 30 hastaya böbrek nakli yapılmaktadır.
·          Türkiye’nin ameliyathane şartlarındaki ilk Hemaferez Ünitesi 2010 yılında hastanemiz bünyesinde açılmış olup, ünitede sadece kök hücre toplanması, dondurulması ve verilmesi değil, aynı zamanda nöroloji, dermatoloji, kardiyovasküler cerrahi ve reanimasyon gibi alanlarda tedaviye yönelik uygulamalar da yapılmaktadır.
·          2010 yılında Fakültemiz bünyesinde Akraba Dışı Doku ve Kordon Kanı Bankası açılmıştır. Türkiye’deki tüm organizasyonu sağlayan Doku Bankası sadece Türkiye’de değil dünyada da sayılı merkezler arasında gösterilmektedir.
·          Yurt çapında geçilmesi hedeflenen radyoloji bilgi yönetim sistemi PACS (Picture Archiving and Communications System) hastanemizde Temmuz 2011 itibariyle uygulanmaya başlanmış olup, bu sistem hekimlerin hastaların daha önce yaptırmış oldukları ultrason, röntgen, MR, BT, anjiyo gibi radyolojik tetkik sonuçlarını kişisel bilgisayarlarında görmelerine ve sonuçta daha hızlı tanı ve tedaviye olanak sağlamaktadır
·          Klasik yöntemlerin aksine daha sağlıklı, film banyo vb işlemler ortadan kalktığından daha hızlı, bilgisayar ortamında saklanabilme özelliği, dijital ortamda renk-parlaklık ayarı yapılabildiğinden teşhis koymada daha güvenilir olan Dijital Mamografi Cihazının Radyodiagnostik Anabilim Dalı Mamografi Ünitesi’ ne alınmasıyla, ünite dünyadaki en gelişmiş merkezler seviyesine ulaşmıştır.
·          Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda cerrahi ve kemoterapi gibi tedavi yöntemlerinden sonuç alınamayacak durumda ve karaciğere yayılmış olan (metastaz) tümörlerin zamanla küçülmesini sağlayan “Radyonüklit“ tedavi yönteminin Nisan 2008 den itibaren uygulanmaya başlamasıyla, İbn-i Sina Hastanesi Avrupa’daki birkaç referans merkezden biri kabul edilerek, araştırma projelerinin yürütüleceği klinik olarak seçilmiştir.
·          Yeni açılan; karaciğer hastalıkları polikliniği, bağırsak hastalıkları polikliniği, sigara bırakma polikliniği, fizik tedavi romatoloji polikliniği ve kadın ürolojisi polikliniği ile daha noktasal teşhis ve tedaviler yapılabilmektedir.
·          Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı El Cerrahi Bilim Dalı’nca dünyadaki en son teknolojilerinin kullanıldığı Mikrocerrahi Rekonstriksiyon, küçük eklem artroskopisi ve minimal invaziv girişimler yapılmaktadır.
·          İbni Sina Hastanesi merkez ameliyathanemizde bulunan 26 ameliyathanede günde yaklaşık 80-100 ameliyat yapılmaktadır.
·          Hemodiyaliz Ünitesinde 35 cihaz ile yılda 1500 hastaya 12000 seansın üzerinde Hemodiyaliz ve CAPD (Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi) Ünitesinde de halen günde 60-80 hastaya kronik periton diyalizi uygulanmaktadır.
·          Ülkemizdeki 3-4 sayılı merkezden biri olan Transplantasyon Ünitesinde canlı vericilerden ve kadavradan yılda ortalama 30 hastaya böbrek transplantasyonu yapılmaktadır. Ayrıca kadavradan olduğu gibi, canlı vericilerden de karaciğer transplantasyon uygulamaları başarı ile sürdürülmektedir.
·          Acil Servisimiz 2006 yılında yenilenerek Türkiye’nin en büyük Acil Servisi olma özelliğinde olup yılda yaklaşık 30.000 hastaya ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti verilmektedir. Hastaların tüm değerlendirilmeleri, Laboratuar ve Radyolojik (ultrasonografi, tomografi, manyetik rezonans, röntgen vb) incelemeleri ve gerektiğinde Cerrahi girişimleri Acil Servis içerisinde yapılmaktadır.
·          Son derece kritik hastaların geldiği ve yaşama döndürüldüğü Anesteziyoloji Anabilim Dalı’na bağlı Yoğun Bakım Bilim Dalı 2010,
·          Kronik ağrıların; özellikle bel ve boyun ağrılarının ameliyatsız tedavisini yapan Anesteziyoloji Anabilim Dalı’na bağlı Algoloji Bilim Dalı (1999),
·          Nöroşirürji Anabilim dalı Fonksiyonel Nöroşirürji ve Ağrı Cerrahisi Ünitesi,
·          Kardiyoloji Anabilim Dalın da günümüzün son teknolojileriyle yapılan anjio, stent ve balon uygulamaları,
·          Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AIDS laboratuarı,
·          Üroloji Anabilim Dalı Lazer Tedavi Ünitesi Ürodinami Laboratuarı ve ESWL Ünitesi, (2011 yılında Kadın Ürolojisi Polikliniği de açılmıştır)
·          Nefroloji Bilim Dalı Periton Diyalizi Ünitesi.
Hastanemiz içerisinde her türlü teknik donanıma sahip olan Hasan Ali Yücel Konferans Salonu hizmete girdiği günden itibaren yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda bilim insanın katıldığı bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmıştır. Bu toplantılarla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim alanında da önemli ve saygın bir yere sahiptir. Ayrıca hastanemizde yine öğrencilerimiz için 15 adet dershane bulunmakta ve aynı anda 15 farklı klinik tarafından ders verilebilmektedir.
Hastanemizi planlı bir şekilde hedeflerine ulaştırmak için çalışmak, maddi kaynakları ve insan kaynaklarını örgütlemek, bu kaynaklardan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını belirlemek, üretim ve sunumda verimliliği ve kaliteyi ön planda tutmak ilkesiyle 2006 yılında akreditasyon çalışmalarına başlanmıştır. Sağlık hizmetlerinde kalite; bir cerrahi girişim için bekleme süresinin kısaltılması, acil serviste gerçek acil bakımının verilmesi, klinik uygulamalarda farklılıkların en aza indirilmesi, yeterli olmayan veya yanlış klinik uygulamaların elimine edilmesi, bilimsel doğruların uygulanması ve günün teknolojisinden yararlanılması, hekim-hasta ilişkilerinin ve sağlık personeli-hasta ilişkilerinin belli bir düzeyde olması veya toplumun sağlığının iyileştirilmesi olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda organizasyon ve hasta odaklı iki ayrı sınıfta oluşturulan 12 adet komiteyle araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir.