Muayene Randevu Sistemi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ

MUAYENE RANDEVU SİSTEMİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde İbni Sina ve Cebeci olmak üzere iki ayrı yerleşkede sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bazı bölümler İbni Sina Hastanesinde, bazı bölümler Cebeci Hastanesinde, bazı bölümler ise her iki hastanemizde de hizmet vermektedirler. Muayene tarihinizde mağdur olmamak için, muayene randevusu aldığınız hastanemizi mutlaka not ediniz.

Hastanelerimizde poliklinik muayenesi ve mesai dışı öğretim üyesi muayenesi olmak üzere iki şekilde muayene olabilirsiniz.

Poliklinik Muayenesi veya Mesai Dışı Öğretim Üyesi Muayenesi İçin Hastanelerimize Başvuran Hastalarımıza Önemli Hatırlatmalar:

 • Başvurunuz sırasında TC kimlik numarası içeren resmi bir kimliğin ibraz edilmesi zorunludur.
 • Aldığınız randevu saati yaklaşık muayene saatinizdir. Öncelik hakkı tanınan hastaların (adli, yaşlı, özürlü, şehit dul ve yetimleri, malul ve gaziler) hakları saklı kalmak kaydıyla, randevu almış olan hastalar randevu saatlerine en yakın zamanda muayene edilecektir.
 • Yeşil kartlı, 2022’li, köy korucusu olan vatandaşlarımızınhastanelerimizde sosyal güvence kapsamında muayene olabilmeleri için Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü basamak (eğitim ve araştırma) devlet hastanesinden sevk almış olmaları gerekmektedir.
 • Kurumlarından sevk almak suretiyle başvurması gereken hastalarımızın da belgelerini beyan etmeleri zorunludur.
 • Sonuç göstermek içintelefonla randevu verilmemektedir. Muayene olduktan sonra ilgili polikliniğin sekreterliğine başvurarak sonuç randevusu almanız gerekmektedir.

 

1- POLİKLİNİK MUAYENE RANDEVUSU:

 İnternet üzerinden randevu : www.ankaratip.com.tr adresinden poliklinik muayene randevusu alabilirsiniz.

 • Telefonla randevu: (0312) 508 3 508 numaralı telefonu hafta içi mesai saatlerinde (08:00-17:00) arayarak polikliniklerimizden muayene randevusu alabilirsiniz.
  • Telefonla randevu sırasında TC kimlik numaranızı hazır bulundurunuz.
  • Randevunuzu ilgili poliklinik için en fazla 5(beş) iş günü sonrasına alabilirsiniz.
  • Aynı gün için birden fazla poliklinik randevusu verilmemektedir.
  • Aldığınızrandevuya gelemeyecekseniz lütfen aynı numarayı [(0312) 508 3 508] arayarak randevunuzu iptal ediniz.
  • Herhangi bir polikliniğimizden randevu alıp, randevusuna 3 kez gelmeyen hastalarımızın telefonla randevu sisteminden yararlanması mümkün olmayacaktır.
  • Aşağıdaki listede İbni Sina ve Cebeci Hastanelerimizde telefonla poliklinik muayene randevusu alabileceğiniz bölümlerin listesi sunulmuştur. Listede adı olmayan bölümlere muayene olmak için(0-312) 310 33 33 numaralı telefondan ilgili bölümün poliklinik sekreterliğini bağlatınız.  

 

508 3 508 Numaralı Telefondan Poliklinik Muayene Randevusu Alabileceğiniz Bölümler
İbni Sina HastanesiCebeci Hastanesi
• Algoloji – Ağrı
• Beyin ve Sinir Cerrahisi
• Deri ve Zührevi Hastalıkları
• El Cerrahisi
• Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
• Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
• Gastroenteroloji
• Genel Cerrahi
• Geriatri
• Göğüs Cerrahisi
• İç Hastalıkları
• İmmünoloji ve Allerji –İç Hastalıkları
• Kardiyoloji
• Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
• Nefroloji
• Nöroloji
• Ortopedi ve Travmatoloji
• Romatoloji – FTR
• Romatoloji – İç Hastalıkları
• Üroloji
• Cerrahi Onkoloji
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
• Çocuk Cerrahisi
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
• Gastroenteroloji – Karaciğer Hastalıkları
• Genel Cerrahi
• Göğüs Hastalıkları
• Göz Hastalıkları
• İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları – Göğüs Hastalıkları
• Kadın Hastalıkları ve Doğum
• Kardiyoloji
• Kalp ve Damar Cerrahisi
• Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
• Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
• Spor Hekimliği

• Çocuk Üroloji

 

2- MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ MUAYENE VE HİZMET RANDEVUSU

 • Mesai dışı öğretim üyesi muayenesi olmak isteyen hastalarımızın Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenmiş olan ilave poliklinik muayene ücretini, mesai dışı öğretim üyesi sağlık hizmeti (tetkik, tedavi, ameliyat vb.) almak isteyen hastalarımızın ise Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen hizmet bedelinin yarısı kadar ilave ücreti hastane veznesine yatırmaları gerekmektedir.
 • Mesai dışı öğretim üyesi muayene/hizmet randevusu için hafta içi mesai saatleri içinde (0312) 508 3 444 numaralı telefonu ya da aşağıda belirtilen bölüm sekreterliklerini aramanız gerekmektedir.
İBNİ SİNA HASTANESİ
BölümRandevu Telefonu
Algoloji-Ağrı508 2404
Beyin ve Sinir Cerrahisi508 2300
Deri ve Zührevi HastalıklarıMesai dışı öğretim üyesi muayenesi yapılmamaktadır
El Cerrahisi508 3374
Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıMesai dışı öğretim üyesi muayenesi yapılmamaktadır
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji508 2681
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon508 2728
Gastroenteroloji508 2166
Genel Cerrahi508 2842 - 508 2435
Geriatri508 3591
Göğüs Cerrahisi508 3165
İmmünoloji ve Allerji (İç Hastalıkları)508 2177
Kardiyoloji508 2523 -508 3387
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları508 3390
Nefroloji508 2168 - 508 2186
Nöroloji508 2220
Ortopedi ve Travmatoloji508 2321
Radyoloji
        MR-Manyetik Rezonans508 2740
        BT-Bilgisayarlı Tomografi508 3139
        DSA-Dijital Anjiyografi508 2957
        USG-Ultrasonografi508 2549
Romatoloji (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon)508 2728
Romatoloji (İç Hastalıkları)508 2234 - 508 3395
Üroloji508 2258
CEBECİ HASTANESİ
BölümRandevu Telefonu ..................................................
Cerrahi Onkoloji595 7248
Çocuk Cerrahisi595 6227 - 595 6202
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları595 6356 - 595 85 56 - 595 60 00/5570
Çocuk Ürolojisi BD595 5576
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 595 6011
Gastroenteroloji595 7040
Genel Cerrahi595 6216 - 595 7370
Göğüs Hastalıkları595 6510 - 595 8438
Göz Hastalıkları595 6266
        Uvea-Behçet Hastalıkları595 6238
        Glokom595 6267
        Retina595 6234
        Kornea595 6291
        Kapak Hastalıkları595 6231
Hematoloji595 7100
İmmünoloji ve Allerji (Göğüs Hastalıkları)595 7296
Kadın Hastalıkları ve Doğum595 7018 - 595 6734
Kalp ve Damar Cerrahisi595 6084 - 595 6085
Kardiyoloji595 6970- 595 6971
Nükleer Tıp595 6445
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi595 6148
Radyoloji
        MR-Manyetik Rezonans595 6696
        BT-Bilgisayarlı Tomografi595 6680
        USG-Ultrasonografi595 6788
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları595 6617
Spor Hekimliği595 7125
Tıbbi Onkoloji595 7321
Üreme Sağlığı595 7021