Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Medya İletişim Komisyonu

Prof. Dr. Gülfem Elif ÇELİK        (Tıp Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL  (Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Kenan ATEŞ                   (Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Özden PALAOĞLU      (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Belgin CAN                   (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı)

Prof.Dr. Haydar GÖK                (Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim   Yardımcısı)

Prof. Dr. Akın KAYA                  (Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı)

Doç. Dr. Deniz BİLLUR            (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı)

Dr. Batuhan BAKIRARAR       (Biyoistatistik Anabilim Dalı)

Dr. Tolga AYDIN                        (Araştırma Görevlisi Temsilcisi)

Ömer ÇEBİN                              (Fakülte Sekreteri)

Emine ÖZKAZANÇ                      (Dekanlık Bilgi İşlem Merkezi)

Savaş ÇALIŞKAN                        (Basın Yayın Birimi)

Mehtap KULAKSIZ                  (Dekanlık Bilgi İşlem Merkezi)

Ahmet GÖVEZ                          (Basın Yayın Birimi)

Naci YILMAZ                             (Öğrenci Temsilcisi)