Cebeci Hastanesi Ankara Üniversiteliler Polikliniği

Ankara Üniversiteliler Polikliniği; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı bir poliklinik olup tüm üniversite personeli ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına, üniversitemiz emekli öğretim üyelerine ve diğer emekli personelimize hizmet vermektedir.
 
Günümüzde hastalıkların yapısındaki değişiklikler, ölüm nedenlerinin farklılaşması, kronik hastalıkların oranlarındaki artış, sağlıkta teknoloji ve kaynak kullanımındaki değişiklikler gibi nedenlerle insanları sürekli izleyebilecek yeni bir hekim tipine ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
 
Bu gelişmelerin ışığında üniversitemiz çalışanları ve emeklileri için de kişisel koruyucu bakım hizmeti verecek, akut ve kronik hastalık takibi yapacak, sağlık danışmanlığı verecek, hastanın sağlık haklarını koruyacak bir aile hekimliği birimi oluşturulması planlanmış ve Aile Hekimliği AD’nın çatısı altında Ankara Üniversiteliler Polikliniği açılmıştır.
 
2009 yılında faaliyete geçen polikliniğimizde Aile Hekimliği Disiplininin gerektirdiği şekilde birinci basamak sağlık hizmeti sunulmakta ve randevulu olarak tüm personelimize yılda bir kez olmak üzere periyodik sağlık muayenesi yapılmaktadır.
 
Poliklinik, Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanlığı binası içinde yerleşmiştir. Şu anda 2 uzman doktor (bir aile hekimliği uzmanı ve bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı), 1 aile hekimliği asistanı, 2 hemşire ve 2 sekreter görev yapmaktadır.
 
Ankara Üniversitesinin tüm çalışanları ve aile bireyleri, gerekli görülmesi halinde Anabilim/Bilim Dallarına muayene ve tedavi için yönlendirileceklerdir. Hastanelerimiz dört farklı yerleşkede hizmet verdiğinden oluşabilecek olumsuzlukları önlemek ve daha iyi hizmet vermek amacıyla oluşturulan 6 ayrı irtibat noktası aşağıda belirtilmiştir.
 
İrtibat Noktaları ve Sorumluları:
 
CEBECİ YERLEŞKESİ
 
Ankara Üniversiteliler Polikliniği
Sorumlu Sekreter: Leyla ERGİN
Tel: 595 77 00
 
Cebeci Hastanesi
Poliklinikler Sorumlusu: Sibel DEMİR
Tel: 595 64 32
Mobil: 595 64 91
 
Kalp Merkezi
Sorumlu Sekreter: Suat KARGI
Tel: 595 61 36
 
 İBN-İ SİNA YERLEŞKESİ
 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Sorumlu Sekreter: Hatice POYRAZ
Tel: 508 21 67
 
İbn-i Sina Hastanesi
Poliklinikler Sorumlusu: Elçin KAVASLIOĞLU
Tel: 508 30 20
 
Akademik Yerleşke:
Sorumlu Sekreter: Faruk Ertuğ GÜMÜŞ
Tel: 508 33 44