Çocuk Ürolojisinde Robotik Cerrahi Kursu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ev sahipliğinde 29 Kasım 2017 tarihinde “Çocuk Ürolojisinde Robotik Cerrahi” konulu bir kurs düzenlendi. 2 adet olgunun ameliyathaneden Hasan Ali Yücel konferans salonuna canlı olarak aktarıldığı toplantı ile robotik cerrahinin tüm detaylarının interaktif olarak tartışıldığı bir ortam oluştu.

Anestezi Anabilim Dalından Doç. Dr. Özlem Can ve Doç. Dr. Çiğdem Yıldırım Güçlü’nün konuşmaları ile de desteklenen toplantıda, operasyonlar Doç. Dr. Berk Burgu, Doç. Dr. Evren Süer ve yabancı konuk Prof. Dr. Marc Le Clair tarafından gerçekleştirildi. 35 hekimin katılımcı olduğu toplantıda, Fakültemizde çocuk ürolojisi alanında robotik cerrahinin rutin kullanımı ile ilgili olarak farkındalık yaratılması ve konunun bilimsel bir zeminde tartışılması sağlandı.