Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumlarının 9’uncusu Fakültemizde Gerçekleştirildi

 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde geleneksel hale gelen Medikolegal Düzlem Geleneksel 9’uncu Tıpta Uygulamaları Sempozyumu “HASAT” ve “Kan Ürünleri” temalarıyla 16 Aralık 2017 tarihinde Fakültemiz Morfoloji Binası Prof. Dr. Lütfü Tat Salonu’nda (Mavi Salon) yapıldı.

Fakültemizden, çeşitli fakültelerden ve adli tıp alanından birçok ismin katıldığı Sempozyumda 6 poster sunusu yapıldı. Sempozyum Düzenleme Kurulu, düzenlenen bu Sempozyumla ilgili kamuoyuna aşağıdaki bilgileri paylaştı:

“Hızlandırılmış Ameliyat Sürecinde Aktivite Takibi (HASAT, İngilizcesi: Enhanced Recovery After Surgery ERAS) sağlık çalışanının ekip olarak hastaya standardize, etkin, kapsamlı ve uzun süreli hasta takibine dayalı tıbbi  uygulamalar olarak bilinir. Hastanın yeniden yatırılmasının önüne geçilmesi, yeniden ameliyat gereksinimini önleme, hastanede kalış süresinin azaltılması ve karşılaşılan komplikasyonların kabul edilen risk çevresinde olması nedeniyle HASAT uygulaması tercih edilmektedir.

Tıpta Uygulama hataları önleme, ortadan kaldırma açısından disiplinler arası çalışma kuralları uygulama ve değerlendirme bilgi, beceri ve tutumu geliştirmek gereklidir. Sağlık çalışanı yetkili ve yeterliği bulunmaktadır.

Karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek için öneriler şunlardır:
Kanserin ölümcül ve özür bırakan bir hastalık olması, başlı başına sentinel olaydır. Hospiz yapılanması ile süreç izlenmesi gereklidir. İş sağlığı ve güvenliği öncelikli süreç geliştirilebilir. Akredite sistem gereği sertifikalanmak, yeniden sertifika gerektiğinde bunun alınması uygun olabilir. Gönüllü olarak denetim için de hazır olunmasında fayda bulunmaktadır.

Yetkililer bilgilendirilerek tedbir, önleme, ortadan kaldırma işlemini beklenmeksizin uygulanır. Planlama yapılmış, dökümante belgeler düzenlenerek güncellenir. ‘Kök Neden Analizi’, ‘Hata Etki Analizi’, ‘Kritik Tehlike Kontrol Noktaları’, ‘Ramak Kala’ gibi olaylara göre sorun değerlendirerek gereken yapılır.

Grup özelliği, duygusal öncelik, veri analizinde seçicilik, eksik veri, seçilen grubun hastalık için öznel olmayışı, araştırıcı önyargısı, tedavi edenin önyargısı, tedavi sınırlığı, ön yargılar gibi kriterlere dikkat edilerek geçerli ve güvenli kanıt üzerinden işlem yapılması önerildi.

Sağlık çalışanına laboratuvar, radyoloji ve patoloji alanlarında panik (kritik) değer verileri hızla ulaştırılabilir. Kişisel verilerin korunmasına uyularak yapay zeka, öğrenen makine ilkeleri ile hasta takibinde veri değerlendirmesi ve izlenmesi sağlanabilir.

Kan ve ürünlerinin doğru yönetiminde kan transfüzyonu azaltılabilir, önlenebilir. Transfüzyona bağlı komplikasyonlar ve maliyet azaltılabilir. Aneminin ve kan kaybının önlenmesi, hastanın fizyolojik rezervlerini kullanarak aneminin tolere edilmesinin sağlanması gerektiği öğrenildi. Saat 20’den sonra acil durum hariç kan nakli ile ilgili süreçler ertelenebilir. Kan ve ürünlerinin takibinde ELISA yanı sıra PCR ile de tetkik gerekebilir.

Tıpta Uygulama Hatası İddiasında Somut Olay İnceleme: İşleniş biçimi, kullanılan araç (elverişli ve orantılı olma özelliği), zaman ve yer uygunluğu, konu önem ve değeri, zarar ve tehlike dengesi, kusur oranı, failin amaç-kast-erek-saik uygunluğu ile değerlendirilir. Özen ve beceri ölçütünde öngörülebilirlik, önlenebilirlilik durumları açısından kanıta dayalı bilgi ve kayıtın gerekliliği izlendi.”