Prof. Dr. Gülşah Kaygusuz Genç Yeryüzü Doktorları ile ‘Dönüşüm’ü Konuştu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülşah Kaygusuz, 19 Aralık 2017 tarihinde Genç Yeryüzü Doktorları Grubu’nun düzenlediği söyleşide, Fakültemiz öğrencileri ile bir araya geldi. ‘Dönüşüm Nedir’ temasıyla Fakültemiz Morfoloji Binası Sarı Salonda gerçekleştirilen söyleşiye ilgi yoğundu.

Prof. Dr. Gülşah Kaygusuz, söyleşinin ardından Fakültemiz web sitesi ve Gazete Ankara Tıp aracılığıyla şu görüşleri paylaştı:

“İyi bir doktor olabilmemiz için iki önemli mesele var: bilgiyi elde etmek-yerinde kullanmak ve insani erdemlere sahip olmamız gerekir. Bildiğiniz gibi ilkelere dayalı tıp etiği anlayışı şu anda yaygın kabul görmekle birlikte günlük hayattaki uygulamalarda çeşitli zorluklar bulunmaktadır. Bugün kabul ettiğimiz tıp etiğindeki 4 temel ilke “özerkliğe saygı, kötü davranmama, yararlılık ve adalet” kavramlarıdır.

Her ne kadar bu 4 ilkenin birçok erdemi kapsadığı düşünülse de, özellikle bazı başlıkların üzerinde durulması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dönüşüm kapsamında bahsedeceklerimin tümü, işte bu 4 etik ilke dışında kendimizde dönüştürmemiz gerektiğini düşündüğüm özellikler olacaktır. “Dönüşüm” nedir? Olduğundan başka bir biçime veya duruma girme, değişme. İnsanın evrim yolculuğunda daha üst basamaklara doğru gidecek şekildeki dönüşümüdür. “Dün şunlara değer veriyordum, bugün bunlara değer veriyorum; dün bunu anlayamıyordum, bugün anlıyorum; dün öfkeleniyordum, bugün öfkelenmiyorum” gibi. Sözü geçen 4 temel ilkeyi destekleyecek zenginleştirecek, sizi diğerlerinden ayıracak, sizi iyi bir doktor olma yolunda farklı kılacak dönüştüreceğiniz kavramlar ise; cömert ve yardımsever olmak, şefkatli ve merhametli olmak, kusur örtmek, öfke kontrolü, mütevazi ve alçakgönüllü olmak, hoşgörülü olmaktır.

Dönüşüm için aslolan kalbi dönüştürmektir. Bunu başarabilmek için, önce farkındalık gerekiyor. Farkındalık, değişim ve dönüşümün bir vasıtasıdır.  Bu değişimin veya dönüşümün en önemli bileşenlerinden bir tanesi “anlam değişimi” dediğimiz şeydir.  Aslında hem ilerlemenin hem de bütün problemlerin kaynağı bizim gerçekliğe yüklediğimiz anlamlarda yatıyor. Yaşadıklarımız, inançlarımız, kültürün bize aşıladıkları, geçmiş yaşamlardan gelen deneyimler vs. gibi pek çok katmanları var. Her şey zihnimizdeki anlamların değişimine bağlı, doğal olarak hayatın değişimi de zihnimizdeki anlamların değişimine bağlı.

Dönüşüm, farkındalık ve anlam değişimi arasında bir döngü oluşturmaya bağlıdır. Kendimizi gözlemlememiz şart. Bu konuşmanın afişinde kelebek vardı. Kelebek olmak güzellik demektir, kendi muhteşem güzelliği ile dünyayı güzelleştirmek, farklı olmaktır. Tırtıl olmaksa, değişime direnmektir. Dönüşüm bir süreçtir, son nefesimize kadar devam edecek olan. Neye dönüşeceğimize niyet edip çaba göstermek ve kalbimizi dönüştürmektir yapmamız gereken.”