16 Aralık 2017 9.Medikolegal Düzlem Geleneksel Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu