Türkiye’nin ilk Tiroid ve Paratiroid Cerrahi Hastalıkları Polikliniği Fakültemiz İbni Sina Hastanesi’nde hizmete açıldı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı direktörlüğünde, Doç. Dr. Volkan Genç tarafından Türkiye’nin ilk “Tiroid ve Paratiroid Cerrahi Hastalıkları Polikliniği” açıldı.

Bu spesifik poliklinik sayesinde, artık cerrahi gereksinimi olan hastaların aynı anda tek hekim tarafından muayene-ultrasonografi ve gerekirse biyopsilerinin yapılabildiğini belirten Doç. Dr. Volkan Genç, özellikle ameliyat gereksinimi olan hastalarda zaman kaybının önüne geçilerek çok daha hızlı hizmet edileceğini belirtti.

 Doç. Dr. Volkan Genç şu açıklamaları yaptı:
“2017 yılında Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında yöneticiliğini yapmış olduğum Altyapı projesi ile Genel Cerrahi Kliniğine gelişmiş bir ultrasonografi cihazı kazandırıldı. Bu cihaz barındırdığı yeni teknolojiler ile hastalara, özellikle tanı koymada çok faydalı bilgiler sağlıyor. Bu alanda, bulunduğumuz sene içerisinde (2017) uzun bir dönem Cleveland Klinik’te çalışmalarda bulundum. Bu tür spesifik cerrahi polikliniklerin, işleyişi kolaylaştırması nedeni ile dünyada popularitesi artıyor.

Bu üniteyi Fakülteme kazandırmamda destekleri olan Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Fakültemiz Dekanlığına ayrıca teşekkürlerimi sunarım.

Tiroid ve Paratiroid hastalıklarında artık ultrasonografi muayenenin temel bir elemanı, hatta olmazsa olmazı haline gelmiş durumda. Bu ünitede yetişecek Fakültemiz Genel Cerrahi asistanlarının da alacakları ultrasonografi eğitimi ile Türkiye’de ve Dünyada farklılıklarını ortaya koyacağı kesin olarak inanıyorum. İlerleyen dönemlerde cerrahi ultrasonografi kursları düzenleyerek bu alanda Genel Cerrahi uzmanlarının da eğitim almaları teşvik edilecek.”

Hastalar, Poliklinikten, gerek telefonla gerek poliklinik sekreterleri aracılığıyla randevu alabiliyor.