6’ıncı Geriatrik Hematoloji Kongresi Fakültemizde Gerçekleştirildi

Geriatrik Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen 6’ıncı Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda 29 Eylül-1 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Geriatrik Hematoloji derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman İlhan, Dernek Genel sekreteri Prof. Dr. Zafer Gülbaş’ın da katıldığı Sempozyum ilgiyle takip edildi.

 

Kongre sekretaryasından kamuoyuna şu bilgiler aktarıldı:
“Günümüzde toplumsal değişimde en önemli fark hızla yaşlanma sonrası değişen toplumsal gereksinimler ve bunun doğal getirisi sağlık uygulama alanında artan hematolojik kanserlerdir.

Hızla yaşlanıyoruz!
Yıllardır genç nüfusumuzla planlama yapan bir ülke olarak aynı zamanda hızlı yaşlanan bir topluluğa dönüşmekteyiz. 2016 yılında 80 milyon toplam nüfusta yüzde 8.3 yaşlı nüfus ile 6.750.000 sayısından 2023’te yüzde 10 yaşlı nüfusla, 8.5 milyon yaşlısı olan birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusuna eşit 65 yaş üstü insanı ile yeni sorunlar ile karşı karşıya kalacağız.

Bu değişimin farkına varan Geriatrik Hematoloji Derneği yaşla artan hematolojik kanserlerin tanı ve tedavi sürecinde yaşlı bireye özgü yaklaşımların belirlenmesi ve bu konuda hazır uygulayıcıların oluşturulması amacı ile çalışmaktadır. Kongrede hematoloji uzmanları ve multidisipliner ilke ile yaşlı hasta ile ilişkili diğer branşlardaki uzmanları bir araya getirerek zor hasta olan yaşlı bireyin hak ettiği ölçüde tedavi edilmesine bilimsel verilerle destek olmayı amaçlamaktadır.

Yaş, eşlik eden hastalıkları ve beraberinde çoklu ilaç kullanımlarını bir arada barındıran ‘komorbiditesi’ yüksek bir durumdur. Böyle bir durumda tedavi kararının verilmesinde hastanın kaldırabileceği (tolere edebileceği) tedavi seçeneklerine erişmesinin sağlanması çok önemlidir. Dar bakış açısı ile nasıl olsa yaşlı denerek tedavisiz bırakılma riski pek çok hastamız için önemli bir risk oluşturmaktadır.

‘Geriatrik Hematoloji Hemşireliği Eğitim Programı’ 100’den fazla katılımcı ile gerçekleştirildi
Hastaların ‘kapsamlı geriatrik değerlendirme’ kavramında özel yöntemlerle fit unfit ve frajil olarak gruplandırılması tedavisel algoritmaların bireyselleştirilmesini sağlayacaktır. Bu açıdan yardımcı sağlık personelinin desteği çok önemlidir. 6 yıldır kongre içinde gerçekleştirilen Onkoloji Hemşireliği Derneği ile ortaklaşa planlanan ‘Geriatrik Hematoloji Hemşireliği Eğitim Programı’ bu yılda 100’den fazla katılımcı ile gerçekleştirildi ve kırılgan yaşlı hematolojik kanser hastalarının yönetimi tüm takım ile geliştirildi.

Kanser tedavisinde son zamanlarda artan akıllı ve hedefe yönelik tanımları ile popüler olan tedavi değişiklikleri, yaşlı hastalar için çok önemli bir değerlendirme fırsatı vermekte olup, standart tedaviler için uygun olmayan pek çok yaşlı hasta bu yeni tedavi seçenekleri ile daha uzun yaşam ve ‘kaliteli’ bir yaşam şansı sağlamaktadır. Hematolojik kanser tedavisinde immünolojik hedefli tedaviler yine yaşlı hastalar için önemli bir umut olmuştur.

Kongrede alanının uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunumlarla ilgili alan uzmanlarının yaşlı bireyde hematolojik kanserlerin yönetimi konusunda güncel bilgi farkındalığı en üst düzeye çıkarıldı ve gelecekte bu konuda uzmanlaşmış Geriatrik Hematoloji Uzmanlarının başlangıç eğitimleri sağlandı.”

ANTKÖK tarafından bilimsel program
Hücresel tedavilerin pek çok alanda kullanım için denenmekte olup hızla gelişen teknoloji ile genetik müdahale ile özelleştirilmiş hücre tedavileri çocuk kan kanserlerinde standart tedavi onayını almıştır. Uygulama başarıları ile genişleyen kullanım alanlarından birisi de standart kemoterapiyi kaldıramayacak yaşlı hasta grubu olabilecek olan bu tedavi seçeneği de Türk Tıp Öğrencileri Kök Hücre Grubu’nun (TÜRKÖK) kurucu birimi olan Ankara Üniversitesi Kök Hücre kulübü (ANTKÖK) tarafından düzenlenen bilimsel eğitim oturumlarında tartışıldı.

Yaşlı hastaların tedavi uygulaması dışı gereksinimlerinin ilgili tüm kuruluşlarla değerlendirilmesi ve buna uygun planlamaların yapılması gereksinimi Palyatif Bakım ve Evde Bakım gibi iki önemli konu başlığının da tartışılıp geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu açıdan ilgilileri bir araya getiren kongremizde hematolojik kanser tedavisi gören yaşlı hastaların palyatif ve evde bakım planlamaları ve bunun gelecek projeksiyonları dökümante edildi.”

Dünyadaki önemli kaynak kitaplar Dernek tarafından Türkçe’ye çeviriliyor
Geriatrik Hematoloji Derneği 2011 yılında dünyadaki ile Geriatrik Hematoloji Derneği olarak Prof. Dr. Osman İlhan başkanlığında kuruldu. Kuruluşu sonrası Avrupa Hematoloji Derneği Geriatrik Hematoloji alt komitesinin oluşmasına katkı sağlayarak, aktif görev almaktadır. Genel Sekreter Prof. Dr. Zafer Gülbaş, bu kongrenin hazırlanışı ve uluslararası ilişkilerden sorumlu olarak çalışmaktadır.

Dünyadaki önemli kaynak kitaplardan Geriatrik Hematoloji ve Geriatrik Hematolojik Hastalıkların Yönetimi kitapları Dernek Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan, Genel Sekreter Prof. Dr. Zafer Gülbaş ve Sayman Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan editörlüğünde Türkçe’ye çevrilerek ülkemizde kaynak eksiğinin giderilmesini sağlıyor.

Kongre sonrası elde edilen bilgi ve tartışma sonuçları, ilgili kamu ve özel kuruluşlarla paylaşılarak sadece bilimsel değil toplumsal davranış değişikliklerinin planlanmasına katkıda bulundu.