Ülkemizin ilk akredite algoloji kliniği Fakültemiz Algoloji Bilim Dalı oldu

Ülkemizde Algoloji Yeterlilik Kurulu tarafından ilk akredite olmaya layık görülen Algoloji kliniği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı oldu.

Algoloji Yetelilik Kurulu tarafında tarihinde yapılan ziyaret ve denetlemeler 16 Mart 2017 tarihinde tamamlandı. Kurul toplantılarında Fakültemiz Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aksoy, İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci, Algoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Birsen Saygın ve Algoloji kliniğinin gelişmesinde büyük emeği geçen Prof. Dr. İbrahim Aşık’ın sunumlar yapması Ankara Üniversitesi yönetiminin ve Ankara Tıplıların bu sürece vermiş oldukları önemi ve katkıyı gözler önüne serdi.

Değerlendirme kapsamında, Algoloji Bilim Dalı yan dal eğitimi, hasta kabul, hasta bakımı, eğitim, seminer, çalışma şartları ve gerek ayaktan poliklinik gerekse yatan hasta bakım şartları, ameliyathane şartları, Türk Algoloji Derneği Yeterlilik Kurulu üyelerince Türk Tabipler Birliği gözetiminde değerlendirilmiş ve bilim dalımız 5 yıl süre ile akredite olmaya hak kazanmıştır.

Algoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Güngör Enver Özgencil tarafından yapılan açıklamada, “Bu süreçte kliniğimizin modernizasyonu ve çağdaş şartlarının sağlanmasında emeği geçen, destekleri ile büyük katkı sağlayan Fakültemiz Dekanlığı ve İbni Sina Hastanesi Başhekimliği’ne, kliniğimiz hemşire sekreter ve tüm personeline sonsuz teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz” ifadeleri kullanıldı.