Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nın kurucusu olan Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk’un Toplu Makaleleri Yayınlandı

Ankara Tıp’ın oluşturulan ilk anabilim dallarından birisi olan, şimdiki adıyla Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nın 1946 yılında kurulmasını gerçekleştiren, 1972 yılındaki emekliliğine kadar başkanlığını yapan Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk’un (1902-1974) bütün makaleleri Türk Tarih Kurumu tarafından dört ayrı kitap halinde basıldı.

Uzluk Hoca’nın 1922-1974 yılları arasındaki basılmış tüm makalelerini,  Fakültemiz Tıp Tarihi ve Etik AD öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Acıduman ve Prof. Dr. Berna Arda ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden meslektaşları Prof. Dr. Ayten Altıntaş birlikte derleyerek yayına hazırladılar.

Eserin bibliyografik bilgileri:

Acıduman A, Arda B, Altıntaş A (Derleyenler): Feridun Nafiz Uzluk Toplu Makaleler: 1. Cilt- I. Kitap, II. Kitap, Tıp Tarihi;  2. Cilt – Mevlânâ, Mevlevilik, Türk Dili, 3. Cilt – Gazete yazıları,  Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2017. (ISBN 978-975-16-3315)