SİSAG’dan 10’uncu Sigara veya Sağlık Sempozyumu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sigara Savaş Grubu (SİSAG) tarafından sigarayla mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla, geleneksel olarak düzenlenen Sigara veya Sağlık Sempozyumlarının 10’uncusu bu yıl 9 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Bahaddin Güzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Karakütük, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necla Türkoğlu, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi ve SİSAG Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fikri İçli, SİSAG Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, SİSAG Başkanı Prof. Dr. Hakan Akbulut, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Akdur’un yanı sıra üniversitemiz ve fakültemizden çok sayıda öğretim üyesi, hemşire, personel ve öğrenci katıldı.

  

“Açık alanda da yasaklanabilir
”Sempozyumun açılışında konuşan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Bahaddin Güzel, “Son 3-4 senede sigara kullanımı arttı. Yeni tedbirlerle sigara içmeyenlere pozitif ayrımcılık yapılacak şekilde, bazen açık alanlarda bile yasaklanmasının doğru olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Fakültemiz Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ve Sigara Savaş Grubu (SISAG) Başkanı Prof. Dr. Hakan Akbulut, son yüzyılın en önemli sorunu olan sigara ile etkin mücadelenin son yıllarda başarı umutlarımızı arttırdığını belirtti.

Prof. Dr. Hakan Akbulut şu açıklamaları yaptı: “Sigara ile etkin mücadele konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği beş alanda (vergilerin arttırılması, toplu yaşam alanların dumansız hava sahası olarak belirlenmesi, sigara kutularına uyarılar konulması, sigara reklam-promosyon sponsorluklarının yasaklanması ve sigara bırakma programları) yapılan tüm dünyada sigara prevelansını son 10 yılda yüzde 24,73’ten yüzde 22,18’e düşürmüştür.”

“Sigarasız Ankara Üniversitesi mücadelemizi sürdürüyoruz”
“Sigara ile mücadelede Türkiye’nin açık ara dünyaya örnek olması bizler için sevindirici bir gelişmedir” diyen Prof. Dr. Akbulut, “10 yıldan fazla bir zamandır Üniversitemiz yönetiminin de katkıları ile Ankara Üniversitesi Sigara Savaş Grubu (SİSAG) olarak sigarasız Ankara Üniversitesi mücadelemizi sürdürüyoruz. SİSAG olarak sigara ile mücadelenin durağı olmayan bir süreç olduğunun bilincindeyiz ve üniversitemizde sigara ile etkin mücadeleye ara vermeden devam ediyoruz. Sigarasız Ankara Üniversitesi hedefinin gerçekleştirilebilmesi için üniversitemizin tüm birimlerinde bu mücadelenin etkin olarak yürütülmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

SİSAG Kurucu Başkanı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Fikri içli sempozyumda yaptığı konuşmada şu görüşleri dile getirdi:

“SİSAG’ı oluşturmadan önce yaptığımız bir araştırmada Ankara Üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin yüzde 25’inin sigara içtiğini, daha da kötüsü içenlerin yüzde 65’inin Tıp Fakültesinde sigaraya başladıklarını görmek beni ürkütmüştü. Sağlık konusunda toplumda rol model olan doktorların, sigara ile ilgili hastalıkları öğrendikleri tıp fakültesinde başlamaları gerçekten üzücüydü. SİSAG’ı oluşturmamamızın başlıca nedeni, öncelikle öğrencilerimizin sigaraya başlamasını önlemekti. Sonra da bütün sağlık personelinin sigaraya başlamasını önlemek ve içenlere sigarayı bıraktırmak için çalışmaktı. Zamanla bu aktiviteye üniversitemizin diğer fakültelerinden öğretim üyeleri de katıldılar.

Emekli olduğum 2 yıl öncesine kadar her ay düzenli SİSAG toplantılarıyla bu farkındalığı canlı tutmaya çalıştık. Arkadaşlarım sayılamayacak kadar çok aktiviteye büyük fedakarlıkla katıldılar. Benden sonra arkadaşlarımın daha da büyük bir azim ve şevkle sigara savaşına devam etmeleri beni gerçekten mutlu ediyor.

“Tek bir sigara içen kalmayana kadar çalışmalara devam edilmeli”
Bu çabalar sayesinde tıp fakültesinde sigaraya başlama oranları azaldığı gibi, sigara içenlerde de önemli azalma sağlandı. Ancak bu yetmez. Fakültemizde ve hatta üniversitemizde tek bir sigara içen kalmayana kadar, azimle çalışmalara devam edilmesi toplum sağlığına önemli katkı sağlayacaktır.”

Sigara ve sigara ile savaş üzerine sunumlar yapıldı
Sempozyumda, oturum başkanlıklarını SİSAG Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necla Türkoğlu’nun yaptığı panelde sunumlar yapıldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Çetinkaya “Sigara Kullanımına İlişkin Tarihsel ve Psikolojik Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı A. Onur Halaçlı “Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Sigara ile Savaş”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Gaye Türkaydın “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sigara Anketi” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumların ardından, tiyatro sanatçısı Müfit Can Saçıntı ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Sempozyum, sigara ile savaş gönüllülerine rozet takılması ile sona erdi.