10 Haziran 2017 “Meme ve Tiroid Cerrahisinde Harmonic Kullanımı

10 Haziran 2017, Cumartesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu – Ankara

PROGRAM
09:00 – 09:05  Açılış konuşması: Seher Demirer

I.OTURUM

Oturum
Başkanları: Ferit Taneri, Duray Şeker

09:05 – 09:20   Güvenli Tiroid ve Boyun Cerrahisi için Anatomi

                         Ömer Yazıcıoğlu

09:20 – 09:40   Cerrahide kullanılan enerji cihazları (Çalışma prensipleri ve çeşitleri)

                        Harun Karabacak

09:40 – 10:00  Tiroid kanserinde hangi hastaya hangi cerrahi (kılavuzlar eşliğinde)

                       Ramazan Yıldız

10:00 – 10:45  Olgularla tiroid kanserinde boyun diseksiyonu planlama

                       Yönetici:   Erkan Öztürk Panelistler; Murat  Akın,

                      İlknur Kepenekçi,  Metin Kır,Cihangir Özaslan

10:45 – 11:00   Kahve Arası

II.OTURUM

Oturum
Başkanları :  Volkan Genç, Cihangir Özaslan

11:00 – 11:45   Görüntü eşlikli deneyim:Tiroidektomi ve santral boyun diseksiyonu

                          Gül Dağlar

                          Lateral boyun diseksiyon

                          Seher Demirer

                          Enerji cihazlarının tiroid ve boyun cerrahisinde kullanımı değerlendirilmesi

                         Niyazi Karaman

                         Diferansiye Tiroid Kanserinde Lateral Diseksiyonun Yeri ve Sınırları

                         Ömer Faruk Ünal

III. OTURUM

Oturum
Başkanları:            Serdar Özbaş, Yunus Nadi Yüksek

11:45 – 12:00           Akilsa Anatomisi

                                  Ali Konan

12:00 – 12:20          Görüntü eşlikli deneyim: Aksilla Cerrahisi

                                  Seher Demirer

12:20 – 12:45          Aksillada enerji cihazlarının kullanım değerlendirmesi

                                 Osman Kurukahvecioğlu

12:40 – 12:50        Disposable cerrahi materyallerin tekrar kullanım riskleri

                                Johnson & Johnson Ethicon

12:50 – 13:00       Kapanış – Sertifikaların Dağıtımı

İletişim:

Serap Erel

M: 0 (312) 595 34 14

E.Mail: erelserap@yahoo.com