8 Şubat 2019 Şizofreni İçin Bilişsel Ara Fenotipler Ve Genetik