KLP Sempozyumu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

Ankara Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin işbirliğinde IV. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Sempozyumu 25-27 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP) Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Kumbasar’ın başkanlığında düzenlenen Sempozyumun açılış panelinde Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Özmert, biyonik göz ile ilgili dünyada ve üniversitemizdeki son gelişmeleri aktardı. Prof. Dr. Özmert, hastaların yeniden görme sürecinde psikiyatrik desteğin önemini vurguladı. Diğer bir panelde, Ruhun yansıması ve muayene aracı olarak ses ve ses bozukluklarının ruh sağlığına etkileri Prof. Dr. Gürsel Dursun tarafından paylaşıldı. 

Tıpta ve teknolojideki son gelişmelerin bireysel ve toplumsal ruh sağlığına olan etkileri
“İnsandan Robota, Robottan Yapay Zekaya ” ve Robotik Cerrahi oturumlarında fakültemiz öğretim üyeleri Doç. Dr. Salih Taşkın, Doç. Dr. Evren Süer, Doç. Dr. Cihangir Akyol, Doç. Dr. Ayşe Petek Bingöl, Prof. Dr. Hasan Çağlar Uğur’un sunumlarıyla tıpta ve teknolojideki son gelişmelerin bireysel ve toplumsal ruh sağlığına olan etkileri ve bunların sosyal-ekonomik izdüşümleri tartışıldı. Yapay zekâ, biyonik göz ve kulak, robotik cerrahi gibi ileri teknolojik gelişmelerin beklenilenden farklı etkileri ve sonuçlarının olabileceği üzerinde duruldu.

Ağrılı hastaya yaklaşım, ağrı yönetimi, ağrı tedavisi ile bağlantılı oluşabilecek iyatrojenik bağımlılık sendromlarına yönelik alınabilecek önlemler ve gelecek vaat eden moleküller Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Birkan Sonel Tur ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zehra Arıkan tarafından sunuldu.
 

Kemik iliği nakillerinde ortaya çıkan psikiyatrik sorunlar ve KLP ile işbirliğinin önemi

Hematoloji ve Onkoloji oturumlarında; Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Fakültemiz Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Filiz Çay Şenler, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Psikiyatrist Prof. Dr. Hayriye Elbi’nin de katkılarıyla stresin immün sistem üzerindeki etkilerinin yanında, malinitelerin psikolojik etkileri, hasta ve ailesinin bu süreçte yaşadıkları vaka örnekleri ile paylaşıldı. Kemik iliği nakil ünitelerinde ortaya çıkan psikiyatrik sorunların yönetimi ve KLP ile işbirliğinin önemi ve gerekliliği vurgulandı.

Sırasıyla yapılan kalp, akciğer, karaciğer nakil toplantılarında alandaki güncel uygulamalar vaka örnekleriyle ele alındı. Acil kalp nakil ameliyatı nedeniyle organ nakil koordinatörü Prof. Dr. Rüçhan Akar ve cerrahi ekibin bir kısmının katılamadığı toplantı katılımcılara sürecin zorluklarına yönelik önemli bilgilerin paylaşıldığı örnek bir konsey şeklinde düzenlendi. Akciğer nakil uygulamalarında yaşanan zorluklar, ülkemizdeki durum ve nakil sürecindeki psikiyatrik özellikler Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Özlem Kumbasar, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Serkan Enön ve KLP Bilim Dalı’ndan Öğr. Gör. Dr. Berker Duman tarafından paylaşıldı.

Organ nakli sürecinde KLP’nin rolü konuşuldu

Karaciğer nakil konseyi Prof. Dr. Deniz Balcı başkanlığında toplandı. Türkiye’nin canlı donör sayısında Dünya sıralamalarında ön sıralarda olmasına rağmen yeterli sayıda kadavra donörü bulunmamasına vurgu yapıldı. Sınırlı olan organların en uygun adaylara gitmesi sürecinde KLP’nin rolü ve multidisipliner ekip çalışmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, kadavra donör sayılarının artması için hem hukuki düzenlemelerin hem de toplum bigilenmesinin gerekliliği vurgulandı. Takiben, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde dikkati çeken sorunlardan post operatif kognitif disfonksiyon/deliryum ve yönetiminde güncel gelişmeler Doç. Dr. Çiğdem Güçlü ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Menekşe Özçelik’in sunumlarıyla tartışıldı.

Konsültasyon kavramının etik ve felsefi yönü tartışıldı

Sempozyumun son gününde, Tıp Etiği ve Tıp Felsefesi açısından Konsültasyon kavramı Fakültemiz Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Berna Arda ve Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Haluk Erdem’in oldukça dikkat çeken sunumlarıyla ele alındı. Sonrasında ülkemizde ve tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelen obezite ve obez hastaya yaklaşım konulu panel Prof. Dr. Hayriye Elbi, Fakültemiz Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Nilgün Başkal ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Volkan Genç’in katkılarıyla düzenlendi.

Türkiye’deki ve Dünya’daki uygulamalar; ülkemizden ve yurtdışından Sempozyuma katılan ve KLP alanında çalışan Prof. Dr. Hayriye Elbi, Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Doç. Dr. Gülfizar Sözeri Varma, Uzm. Dr. Menekşe Sıla, Öğr. Gör. Dr. İrem Yıldız, Öğr. Gör. Dr. Berker Duman, Doç. Dr. Ulaş Çamsarı ve diğer öğretim üyelerinin katkılarıyla ele alındı.

KLP’nin ülkemizdeki yan dal uzmanlık süreci konuşuldu

Ankara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hakan Kumbasar öncülüğünde 1990’lı yıllarda ünite olarak çalışmalara başlayan ve sonrasında bilim dalı olan KLP bilim dalının yan dal uzmanlık verecek yapılanması tamamlanarak üniversitenin ilgili kurullarının onayıyla geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e gerekli başvurularda bulunuldu. Bu bağlamda, Sempozyumda, ABD’de 2003 yılından bu yana akredite bir yan dal olan KLP’nin, ülkemizdeki yan dal uzmanlık sürecindeki ulusal ve uluslararası işbirlikleri planlandı.

Sempozyumun düzenlenmesinde, Başkan Prof. Dr. Hakan Kumbasar ile Prof. Dr. Ali Çayköylü, Prof. Dr. E. Tuğba Özel Kızıl, Doç. Dr. Dilek Hamurcu, Prof. Dr. Hüseyin Özsan, Doç. Dr. Çiğdem Aydemir, Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur ve Öğr. Gör. Dr. Berker Duman’dan oluşan Sempozyum Düzenleme Kurulu büyük bir özveri ile çalıştı.