Diyetisyenlerin Sağlığımız Açısından Rolü

İnsan sağlığının korunmasında beslenmenin önemi ilk çağlardan beri bilinmektedir. Tıbbın babası Hipokrat  (m. ö. 460-377 ) ‘’diyetle tedavi edebileceğiniz hallerde ilaç tavsiye etmeyiniz ‘’demiştir. Pek çok hastalığın gelişiminde ve tedavisinde etkinliğinin artırılmasında diyetin önemli rolü olduğu yapılan araştırılmalarla kanıtlanmıştır.

Diyetisyenler, sağlıklı bireyler ve sağlıklı beslenme programları belirler

Diyetisyenlik mesleği 1899 yılında, besin ve beslenme konusunda eğitim almış ve tanımlanan diyet tedavisini uygulayabilecek kişi olarak tanımlanmıştır. Diyetisyen, beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan mezun, sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için doktorun yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarını düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur.

Ülkemizde Beslenme ve Diyetetik Bölümü bundan 46 yıl önce 1962 yılında kuruldu. Beslenme ve Diyetetik, besinleri nasıl tüketmemiz gerektirdiğini daha iyi diyet seçimleri yaparak sağlığımızı nasıl en üst seviyede koruya bileceğimiz üzerinde çalışan bir bilim dalıdır.

Türkiye’de ilk defa Diyetisyen diplomasının verildiği tarih olan 6 Haziran, her yıl ‘’Diyetisyenler Günü ‘’ olarak kutlanır. Diyetisyenler günü, diyetisyenlerin yükselen ayırt edici özelliklerini toplumumuza yansıtmakta, diyetisyenler besinler ve beslenme konusunda uzmanlar olduğu hatırlanmaktadır. Bugün diyetisyenlik mesleğinin çok değerli katkılarının tanınması ve doğrulanması günüdür.

İnsanın ve besinin olduğu her yer diyetisyenlerin çalışma alanı

Diyetisyenlik mesleğindeki gelişmelere paralel olarak diyetisyenlerin çalışma alanları çok genişlemiştir. İnsanın ve besinin olduğu her yer çalışma alanı içine girmiştir. Diyetisyenler sanılanın aksine sadece zayıflatmak veya kilo almak ile ilgilenmezler. Diyetisyenler, beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında, koruyucu ve eğitici diyetisyen olarak, halk sağlığı hizmetlerinde, klinik diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında ve yataklı tedavi kurumlarında, toplu beslenme yapan kuruluşlarda veya yemek fabrikalarında, özel beslenme ve spor merkezlerinde görev alabilirler.

Hastanemiz diyetisyenleri görev başında

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde, klinikte görev alan diyetisyenler, doktorun bilgisayar sisteminde belirlediği beslenme programını hastayla görüşerek hazırlar. Hastaların kan bulguları, beslenme alışkanlıkları ve sağlık problemlerini göz önünde bulundurarak hastaya özel diyet kartı oluşturup her öğünde uygun yiyecek verilmesini sağlar. Kliniğe gelen yemeklerin kalitelerini ve miktarlarını kontrol eder. Diyetisyenler klinikte yatan hastalarla görüşerek diyetini doğru uygulayıp uygulamadığını kontrol eder. Yatan ve diyalize giren hastalarla ilgilenen diyetisyenler poliklinik hastalarının doktorun belirlediği tanıya göre ve hatanın sosyo-ekonomik durumunu göz önüne alarak beslenmesini düzenler, yazılı ve sözlü olarak hasta ve yakınlarına beslenme eğitimi verir.  

Hastanemizde kurumda görev alan diyetisyenler, yatan hastaların diyetlerine uygun yemeklerin hijyenik ve temiz bir şekilde hazırlanmasından sorumludur. Bu görevi üniversitemizde genellikle bölüm sorumluları yerine getirmektedir. Yemek için kullanılacak malzemelerin mutfağa gelişinden, hazırlanıp servise sunulduğu tüm aşamalarında bizzat bulunur. Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı olmasını, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesini sağlar ve dağılımını sağlar.

Diyetisyen Ferdane Gül Konmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakütesi İbni Sina Diyet Bölümü Sorumlusu