Kolon Kanseri Farkındalık Sempozyumu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği, Başhemşireliği ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı işbirliği ile düzenlenen Kolon Kanseri Farkındalık Sempozyumu 7 Mart 2018 tarihinde İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ankara genelinden üniversite, kamu ve özel hastanelerden gelen sağlık profesyonellerinin, öğrencilerin ve ayrıca hasta/hasta yakınlarının katılımıyla etkin bir sempozyum gerçekleşti. 

Açış konuşmalarında; İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşiresi Uzm. Hem. Tekmile Köse, Genel Cerrahi Anabilim Dalı (AD) Başkanı Prof. Dr. Nezih Erverdi ve İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Alpay Azap, kolon kanserlerinin görülme oranlarının artması nedeniyle farkındalık yaratmak adına kurumumuz bünyesinde böyle bir sempozyumun gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Oturum Başkanlığını Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Cihan Bumin’in yaptığı konferansta Genel Cerrahi AD öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Geçim konuşmacı olarak önemli bilgiler aktardı. Prof. Dr. Geçim, “kolon kanseri öldürücü bir hastalıktır. Toplumda kolon kanserinin nedenlerinden birisi genetiktir. 1’inci ya da 2’inci derece akrabalarında kolon kanseri bulunan birisinin bu kansere yakalanma riski daha fazladır” dedi.

Kolon ve rektum kanserinde erken tanının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Geçim, bu konuda sağlık yatırımları yapılmasının ve bireylerin düzenli olarak tarama testleri yaptırmasının önemli olduğunu belirtti.

Kolon kanseri önlenebilir tedavi edilebilir ve yenilebilir bir hastalıktır”
Kolon kanserinde farkındalık oluşturmak adına, gerek sağlık yöneticilerinin, kurumların gerekse bireylerin üstlerine düşeni yapması gerektiğini belirten Prof. Dr. Geçim, Mart ayının kolon kanserinde farkındalık ayı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Geçim, bu ayda halka yönelik bilgilendirme toplantılarının, programlarının ve etkinliklerinin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ethem Geçim, “kolon kanseri, önlenebilir, tedavi edilebilir ve yenilebilir bir hastalıktır” dedi.

Oturum Başkanlığını Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Nezih Erverdi ve İbni Sina Hastanesi Başhemşireliği Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği Birim Sorumlusu Hem. Aynur Fidangül’ün yaptığı panelde Genel Cerrahi AD öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Kuzu önemli açıklamalar yaptı.

50 yaşından sonra düzenli tarama
Kalın bağırsak kanserlerine temel oluşturan poliplerin, sayısının, yerleşim yerlerinin, ne kadar süre kalın bağırsakta bulunduklarının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ayhan Kuzu, “ailelerinde kalın bağırsak kanseri ve polip hikayesi olanların 50 yaşından itibaren düzenli tarama testleri yaptırmaları gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Ayhan Kuzu şunları aktardı: “Polipleri kalın bağırsakta tespit eder etmez temizliyoruz. Eğer bu polipleri tespit eder etmez temizlemezsek poliplerin sayısı artabiliyor ve zamanla kalın bağırsak kanserine sebep olabiliyor.”

Yaşam tarzı değişikliği önemli
Genel Cerrahi AD Öğretim Görevlisi Uzm. Dr. Mehmet Ali Koç; Kolorektal Kanser Tarama Kuralları ve Toplum Taramasının önemini belirtti. Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Erkek ise kolorektal kansere neden olan risk faktörlerini ve tarama programlarını etkileyen durumları belirterek yaşam tarzı değişikliklerine vurgu yaptı. Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Akyol kolon cerrahisindeki uygulamaları video gösterileri ile detaylandırarak tedavi sürecini ele aldı.

Kolostomi ile barışık yaşayan hastalar hayattan kopmuyor
Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Bülent Erkek ve Uzm. Hem Tekmile Köse’nin yaptığı panelde, Tıbbi Onkoloji BD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Utkan; hastaların kendilerine başvuru yaptıklarında endişeli olduklarını, bilinmezliğin verdiği düşüncelerle farklı arayışlara gidebildiklerini ifade etti ve tedavi sürecinin tüm yönleriyle hasta ile paylaşılmasının süreci olumlu etkilediğini söyledi. Genel Cerrahi AD Stomaterapi Hemşiresi Durucan Aydın; kolostomi bakımında uyulması gereken kuralları belirterek, kolostomi ile barışık yaşayan hastaların aktivitelerini planlayıp hayattan kopmadıklarını söyledi ve bu alanda çalışan hemşirelerin hasta eğitimindeki rollerini vurguladı. Ankara Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD öğretim görevlisi Uzm. Dr. Berker Duman; Kanser olgularında bireylerin başa çıkma becerilerinde kişilik özelliklerinin, hastalığın anlamının, aile ve sosyal desteğin önemli olduğunu ifade etti. Dr. Berker, Kanserli bireylerde uyum problemlerinin, anksiyete ve deliryumun sık görülen bir durum olduğunu belirtti.

Oturum Başkanlığını Doç. Dr. Cihangir Akyol’un yaptığı Medyada Farkındalık Yaratmak konulu konferansta Sağlık Habercisi Esra Öz; bireyi ve toplumu sağlık alanında bilgilendirmede, bilinçlendirmede, erken tanı ve tedavi konusunda farkındalığı arttırarak geniş kitlelere ulaştırmada medyanın önemini vurguladı. Gazeteci Öz, ama maalesef  bireylerin sağlığını olumsuz etkileyecek, albenisi yüksek haberlerin de yapılabildiğini belirtti.