Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, hastalık ile aynı ismi taşıyan bir virüsün neden olduğu ateş ve kanamalar ile seyreden oldukça önemli bir hastalık tablosudur.

Hastalık çoğunlukla virüs ile infekte olan kenelerin insan vücuduna tutunması sonrası meydana gelir. Kene ile temas sonrasında hastalık belirtileri başlangıç döneminde ateş, halsizlik, bulantı ve kusma gibi genel viral infeksiyon bulgularıdır. Daha ilerleyen dönemlerde ise kanama, organ yetmezlikleri ve şok tablosu gelişebilir.

Genellikle kene ile temas eden kişilerde hastalığın görüldüğü bilinse de, özellikle hayvanlar ile temas halinde olan çiftçi, kasap gibi bireylerde infekte hayvanların dokularına maruz kalmaları durumunda da hastalık gelişebilir.

Yine sağlık personeli de KKKA olduğu bilinen hasta ile karşılaştığında korunma önlemlerine uyulmaması durumunda risk altında kalabilmektedir.

Hastalığın tanısı şüphe durumunda alınan kan örneklerinde bakılan özel antikorların tespit edilmesi ile konulmaktadır.

Hastalığın tedavisinde en önemli nokta destek tedavisidir. Henüz kür sağlayan bir tedavi yöntemi yoktur ve aşı çalışmaları devam etmektedir. Sadece Ribavirin isimli bir antiviral ilaç hem tedavi hem de riskli temalardan sonra hastalığın gelişini engellemek amaçlı uygulanabilmektedir. Tedavi zorluğu nedeni ile korunma çok önem kazanmaktadır.

Özellikle risk altındaki bölgelerde yaşayanlar ve de hastalığı kanıtlanmış hastalara bakım veren tüm sağlık personelleri koruyucu önlemler almaları gerekir. Bu koruyucu önlemlerin başında kene tespit edildiğinde doğru şekilde çıkarılması için bir sağlık kuruluşundan destek almak gerekliliği gelmektedir. Diğer taraftan özellikle kırsalda çalışan kişilerin uygun kıyafetler ile kene temas olasılığını en aza indirmesi gereklidir.