Venöz Tromboembolizm (VTE) Farkındalık Sempozyumu

Harita Bulunamadı

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşireliği ve Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı                                                                                                                                           

 Venöz Tromboembolizm (VTE) Farkındalık Sempozyumu

 

 Açılış Konuşmacıları:

Uzm.Hem.Tekmile KÖSE

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Arş. ve Uyg. Hast.Başheşiresi

Prof.Dr.Uğur BENGİSUN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.A. Nezih ERVERDİ

Anakara Üniversitesi Tıp FakültesiGenel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr.Ayşe A. KÜÇÜKDEVECİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Arş. ve Uyg. Hast. Başhekimi

 

 

Yer

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yerleşkesi

Hasan Âli Yücel Konferans Salonu

Tarih: 18 Ekim 2018

Saat: 09.00-12.30